ITS

Sistemele inteligente de transport sunt ansambluri de automotizare, telecomunciatii si tehnologia informatiei cu arie mare de acoperire, ce inglobeaza un nivel ridicat de inteligenta, avand aplicatii in toate domeniile de transport.

Sistemele inteligente de trasnport cuprind o arie functionala vasta, care integreaza urmatoarele concepte:

  • Managementul centralizat. ITS realizaza unificarea si coordonarea de ansamblu a diferitelor actiuni ale operatorilor de trafic sau ale autoritatilor competente.
  • Trasarea de linii directoare pentru implementarea sistemelor inteligente in transporturi, pe baza unor arhitecturi bine definite: Actiunea in comun a factorilor de decizie pentru stabilirea celor mai adecvate subsisteme ITS pentru o anumita zona sau regiune si trasarea liniilor directoare pentru realizarea implementarii se fac pe baza arhitecturilor ITS la nivel national.
  • Adaptibilitatea si integrare cu sisteme conexe. Reprezinta un concept ce presupune caracterul de permanenta adaptare a unui ITS la schimbarile de natura tehnologica, sociala, politica sau administrativa si posibilitatea de interconectare cu sisteme diferite, apartinand eventual altor moduri de transport.

Se pot defini urmatoarele domenii functionale:

  • Managementul traficului, incluzand aspecte de siguranta si securitate.
  • Informarea entitatilor interesate de trafic (operatori de sisteme de management al traficului, participanti la trafic, calatori, etc.)
  • Asistarea la navigare (inclusiv optimizarea calatoriei).
  • Asistarea operarii traficului.
  • Asistarea in cazul situatiilor de urgenta etc.